Gay Anchorage

Gay Anchorage

Anchorage adalah bandar terbesar di negeri Alaska. Dikelilingi oleh hutan belantara dan pegunungan yang diliputi salji, Anchorage menawarkan pemandangan gay sederhana.