Permintaan Penyenaraian Hotel atau Resort

Travel Gay menampilkan 100-an destinasi popular gay di seluruh dunia. Untuk setiap destinasi, kami memaparkan senarai hotel dan resort yang disyorkan.

Cadangan kami bebas dari segi editorial dan dilihat oleh berjuta-juta pelancong gay setiap tahun. Beberapa tempat juga layak untuk kami TravelGay Diluluskan program sekiranya memenuhi kriteria tertentu.

Sekiranya anda ingin kami mempertimbangkan hotel atau resort anda untuk disertakan dalam panduan kami, sila gunakan borang ini.

Adalah sangat penting untuk memberitahu kami mengapa anda fikir hotel atau resort anda akan menarik minat pelancong LGBT (contohnya, berdekatan dengan hiburan malam gay atau pantai gay, pengurusan gay dll. Kami mempunyai borang yang berasingan untuk rumah tumpangan dan B&B.

Anda juga boleh bercakap dengan salah satu Travel Gay berpasukan +44 203 933 8000 or +1 310 651 8008.

Permintaan Penyenaraian Baru - Hotel & Resort

Ini akan menjadi tajuk utama penyenaraian anda.
Baris pertama alamat anda
Gambar mestilah berorientasikan landskap.
Pengendali rumah tumpangan / B&B sahaja
Permintaan penyenaraian tertakluk kepada penerimaan dan terma dan syarat kami. Kami berhak untuk mengedit atau menarik balik senarai anda.
Muat naik foto yang anda miliki sahaja.
Anda memberi kami lesen bukan eksklusif untuk menggunakan dan mengedit gambar yang anda muat naik.
SILA TICK UNTUK MENGESAHKAN PENERIMAAN