Gay Berkshire

Berkshire adalah salah satu daerah rumah hijau dan makmur di England. Ini adalah kediaman Ascot Races, Windsor Castle dan pemandangan gay kecil.