Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk penggunaan Travel Gay laman web dan untuk penyediaan kandungan untuk penerbitan.

Tempahan Penginapan dengan TravelGay.com

Jika anda membuat tempahan penginapan dengan TravelGay.com, sila baca kami Terma dan Syarat Tempahan.

Penafian Kandungan

  • Travel Gay adalah sumber maklumat untuk pelancong LGBTQ +. Kami adalah laman web perjalanan dan gaya hidup LGBTQ + yang paling popular, dengan berjuta-juta pelawat setiap tahun.
  • Semua salinan di laman web kami adalah asli dan ditulis oleh pasukan kandungan dalaman kami.
  • Kami berusaha keras untuk memastikan kandungan kami terkini. Semua senarai kami diaudit secara berkala. Kami juga menerima maklum balas daripada pembaca kami sekiranya tempat ditutup atau berpindah ke alamat baru.
  • Terdapat ribuan halaman di Travel Gay dan, dengan demikian, kami tidak mendakwa bahawa maklumat di laman web ini selalu tepat atau terkini.
  • Ulasan kami dihasilkan oleh pengguna di seluruh dunia. Setiap kajian diaudit untuk memastikan penyalahgunaan, rujukan seksual dan kata-kata tidak senonoh dihapuskan. Perkataan beberapa ulasan diubah untuk meningkatkan kejelasannya.
  • Semua ulasan menggambarkan pendapat pengarang pihak ketiga, bukan Travel Gay.
  • Sekiranya anda ingin mencabar keaslian ulasan, anda boleh menghubungi kami secara langsung. Anda juga boleh menghubungi kami sekiranya anda yakin bahawa maklumat di halaman penyenaraian tidak betul. Untuk maklumat lebih lanjut, sila lihat kami Dasar privasi dan Kesederhanaan.
  • Beberapa tempat dan perkhidmatan disenaraikan di Travel Gay sesuai untuk orang dewasa sahaja. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa undang-undang negara yang anda kunjungi dan memastikan bahawa perkhidmatan dan tempat yang anda gunakan dilesenkan dan beroperasi secara sah.

Terma dan Syarat Umum untuk penggunaan Travel Gay dan untuk penyediaan kandungan.

Travel Gay adalah penerbitan dan perkhidmatan elektronik ('Laman Web') yang dimiliki dan dikendalikan oleh Out4You Ltd ("Kami / Kami / Kami"). Laman Web merangkumi reka bentuk, naratif, gambar, video, pautan, muat turun dan semua bentuk kandungan lain ("Kandungan") yang Kami buat dan miliki atau yang telah diberikan kepada Kami oleh pihak ketiga.

Terma dan syarat ini mengatur ("Anda / Anda") penggunaan Laman Web kami dan penggunaan Kandungan apa pun yang anda berikan kapan saja kepada Kami.

Kami mungkin mengubah terma dan syarat ini dari semasa ke semasa dan penggunaan Laman Web anda yang berterusan atau penyediaan Kandungan lebih lanjut akan menjadi penerimaan Anda terhadap pindaan tersebut.

Sekiranya Anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau kami Privasi or Polisi Cookie jangan gunakan Laman Web atau berikan Isi kepada Kami.

Terma dan Syarat untuk penggunaan Laman Web.

Anda mengakui bahawa Laman Web mengandungi beberapa bahan bertema dewasa. Anda hanya boleh mengakses Laman Web di mana ia sah dan jika anda berusia di atas usia persetujuan di negara di mana anda berada.

Semua Kandungan Laman Web termasuk tanpa batasan semua fotografi dan naratif adalah milik Kami atau penyumbang pihak ketiga atau dilesenkan dari pihak ketiga. Anda boleh memaparkan kandungan di skrin komputer anda untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sendiri.

Anda tidak boleh menerbitkan semula atau menghantar semula atau menyebarkan secara elektronik atau sebaliknya secara keseluruhan atau sebahagian mana-mana a) Laman Web atau b) Kandungan yang dipaparkan di Laman Web. Anda tidak boleh membuat penggunaan komersial dari Laman Web atau kandungannya.

Anda mengakui itu Travel Gay Asia, Travel Gay Eropah, Travel Gay and OUT4YOU adalah tanda dagang dan anda tidak boleh menggunakannya tanpa kebenaran bertulis dari Kami terlebih dahulu.

Anda mengakui bahawa Kami belum mengkaji dan tidak menyokong mana-mana kandungan di laman web pihak ketiga mana pun yang dihubungkan atau dipromosikan di Laman Web.

Kami mengakui hak cipta dan hak harta intelek Kandungan yang disediakan oleh penyumbang pihak ketiga. Jika anda percaya bahawa Kami telah menggunakan Kandungan yang merupakan pelanggaran hak cipta anda atau kami telah memasukkan pautan ke tapak web pihak ketiga yang melanggar hak cipta anda, sila hubungi kami di info@travelgay.com

Terma dan Syarat untuk Kandungan yang Diberikan oleh Anda kepada Kami

Anda dapat mengirimkan Konten yang Anda miliki kepada Kami untuk diterbitkan di Laman Web. Kecuali jika dipersetujui secara bertulis oleh Kami, penerimaan oleh Kami atas sebarang Kandungan adalah berdasarkan kepada Anda sebagai pemilik hak cipta dalam menyediakan Kandungan yang memberikan Kami lesen bebas eksklusif di seluruh dunia untuk bebas, menggunakan semula, memperbanyak, mengubah suai, menerjemahkan, menghantar, menyebarkan dan melesenkan Kandungan dalam medium apa pun yang Kami gunakan hari ini atau yang Kami gunakan pada masa akan datang untuk tujuan apa pun yang berkaitan dengan Laman Web.

Anda mengakui bahawa Kami tidak akan berkewajiban untuk menerbitkan atau terus menerbitkan Kandungan yang Anda sediakan.

Anda mengakui bahawa Laman Web tersedia secara bebas secara elektronik di seluruh dunia dan bahawa Kami tidak mempunyai kawalan ke atas akses dan tidak akan bertanggungjawab atau mempunyai tanggungjawab kepada Anda sekiranya pihak ketiga menggunakan dengan cara apa pun, menyalin, memperbanyak, mengubah suai, menerjemahkan, menghantar, atau menyebarkan Kandungan yang disediakan oleh Anda dan diterbitkan di Laman Web.

Terma dan Syarat untuk Pelanggan Perniagaan

Dengan membeli langganan, anda bersetuju dengan Terma dan Syarat berikut.

langganan
1. Pembayaran untuk langganan anda akan dibayar dengan segera, pada tarikh pengeluaran invois, kecuali jika dipersetujui sebaliknya.
2. Anda TravelGayiklan / penyenaraian .com tidak akan dilancarkan di laman web sehingga pembayaran diterima sepenuhnya melalui Kaedah Pembayaran yang sah.
3. Langganan anda akan bermula pada tarikh dicetak pada invois dan akan diperbaharui pada tarikh yang sama setiap bulan, atau setiap 6 bulan, atau setiap 12 bulan, tidak berkaitan dengan bila invois dibayar.
4. Langganan anda adalah kontrak bergulir dengan caj langganan bulanan kecuali jika dipersetujui sebaliknya.
5. Anda mesti memberi kami Kaedah Pembayaran yang sah, seperti kad kredit yang sah dan terkini.
6. Bayaran langganan akan dikaji setiap enam bulan dan kami akan menghubungi anda menjelang kenaikan harga.
7. Sekiranya anda ditandatangani untuk langganan 6 bulan, bayaran pembaharuan berulang akan dikenakan 6 bulan dari tarikh langganan awal dan setiap 6 bulan berikutnya.
8. Sekiranya anda ditandatangani untuk langganan 12 bulan, bayaran pembaharuan berulang akan dikenakan 12 bulan dari tarikh langganan awal dan setiap 12 bulan berikutnya.

Pengebilan dan Pembatalan
1. Langganan anda boleh dibatalkan bila-bila masa dengan menghubungi TravelGay pada +44 203 933 8000, atau melalui e-mel. Pembayaran tidak dapat dikembalikan dan kami tidak memberikan bayaran balik atau kredit untuk tempoh langganan separa bulan.
2. Kecuali anda membatalkan keahlian anda dalam masa 5 hari bekerja sebelum tarikh pengebilan anda yang seterusnya, anda memberi kebenaran kepada kami untuk mengenakan yuran langganan untuk kitaran penagihan seterusnya ke Kaedah Pembayaran anda.
3. Untuk mengekalkan langganan yang sah untuk TravelGay.com anda mesti memberikan satu atau lebih Kaedah Pembayaran. Sekiranya pembayaran tidak berjaya diselesaikan, kerana kadaluarsa, dana tidak mencukupi, atau sebaliknya, kami mungkin menangguhkan langganan anda untuk TravelGay.com dan hapus iklan / penyenaraian anda di laman web sehingga kami berjaya mengenakan Kaedah Pembayaran yang sah. Untuk beberapa Kaedah Pembayaran, penerbit boleh mengenakan bayaran tertentu kepada anda, seperti yuran transaksi asing atau bayaran lain yang berkaitan dengan pemprosesan Kaedah Pembayaran anda.

Iklan / Penyenaraian
1. Anda TravelGayiklan / penyenaraian .com tidak akan dilancarkan di laman web sehingga pembayaran diterima sepenuhnya melalui Kaedah Pembayaran yang sah.
2. Tunggu sehingga 5 hari bekerja untuk iklan / penyenaraian anda diterbitkan pada TravelGay.com. Kami mengekalkan kawalan editorial terhadap semua senarai di laman web kami, termasuk imejan dan teks. Tidak ada pengecualian untuk ini.
3. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan gambar dan kandungan disediakan TravelGay.com sesuai dengan undang-undang negara anda.
4. Gambar tidak boleh mengandungi ketelanjangan di bawah pinggang. Kesesuaian dan penerimaan gambar yang diserahkan untuk iklan / penyenaraian anda adalah mengikut budi bicara TravelGay.com dan mungkin tidak diterbitkan.
5. Hak cipta untuk semua gambar dan kandungan yang diserahkan kepada TravelGay.com mesti dimiliki oleh anda dan tidak boleh diambil dari pihak ketiga melainkan gambar tersebut berada di domain awam dan bebas hak cipta.
6. Sekiranya gambar dan / atau konten tidak diserahkan secara langsung oleh anda, kami berhak untuk mendapatkan citra dan kandungan dari laman web atau laman media sosial anda sendiri, termasuk Facebook dan / atau Instagram.
7. Anda memberi TravelGay.com lesen untuk menggunakan gambar dan kandungan anda tanpa pembayaran dengan cara apa pun TravelGay.com melihat sesuai. Gambar-gambar ini boleh digunakan untuk tujuan pemasaran tanpa kredit.
8. Kami berhak untuk mendedahkan identiti anda kepada pihak ketiga mana pun yang mendakwa bahawa setiap kandungan yang dikemukakan kepada kami oleh anda merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka, atau hak mereka untuk privasi.
9. Sekiranya berlaku TravelGay.com menerima tuntutan hak cipta atau tuntutan harta intelek terhadap gambar atau kandungan apa pun yang anda berikan kepada kami, kami berhak untuk mendebitkan secara automatik dari Kaedah Pembayaran anda jumlah keseluruhan yang dituntut oleh Pemegang Hak Cipta atas pelanggaran. TravelGay.com akan memberi anda bukti dokumentari mengenai sebarang tuntutan.
10. Ulasan yang dinyatakan oleh pengguna lain kepada TravelGay.com tidak mewakili pandangan atau nilai kami. Kami tetap tidak memihak kepada semua ulasan yang diserahkan kepada iklan/penyenaraian anda. Sekiranya anda meminta semakan untuk disiasat atau dialih keluar, anda mesti membuat permintaan melalui info@travelgay.com. Semua siasatan akan mengambil masa sehingga 30 hari untuk diselesaikan.
11. Sebarang pindaan yang diperlukan pada iklan/penyenaraian anda hendaklah dikemukakan di info@travelgay.com dan akan disiapkan dalam masa 5 hari bekerja.

Lain-lain
1. Kami berhak untuk membuang iklan / penyenaraian yang diketengahkan pada bila-bila masa. Sebarang langganan yang berkaitan juga akan dihentikan sekiranya berlaku.
2. Anda boleh memaut ke halaman utama TravelGay.com, dengan syarat anda melakukannya dengan cara yang adil dan sah dan tidak merosakkan reputasi kami atau memanfaatkannya.
3. Kecuali dipersetujui sebaliknya, kami berhak untuk mengubah kedudukan iklan anda di halaman penyenaraian yang berkaitan.

Terma dan Syarat Umum untuk Pengguna dan Penyedia Kandungan

Anda mengakui bahawa anda menggunakan Laman Web atau menyediakan Kami dengan Kandungan dengan risiko anda sendiri. Laman Web ini disediakan "sebagaimana adanya", dan sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Kami dengan ini secara tegas menolak sebarang dan semua jaminan, tersurat dan tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan ketepatan, kebolehpercayaan, hak milik, barang niaga, bukan- pelanggaran, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau jaminan, syarat, jaminan atau perwakilan lain, sama ada secara lisan, bertulis atau dalam bentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terhad kepada ketepatan atau kelengkapan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya atau yang disediakan oleh perkhidmatan.

Kami tidak menyatakan atau menjamin bahawa akses ke Laman Web tidak terganggu atau tidak akan ada kegagalan, kesalahan atau ketinggalan atau kehilangan maklumat yang dihantar, atau tidak ada virus yang akan disebarkan di Laman Web.

Anda bersetuju bahawa Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, akibat atau hukuman yang diduga disebabkan oleh akses atau ketidakupayaan anda untuk mengakses perkhidmatan, atau penyediaan Kandungan kepada kami, tanpa mengira jenis tuntutan atau sifat penyebab tindakan, walaupun anda telah memberi tahu kemungkinan berlakunya kerosakan tersebut.

Tanggungjawab kami tidak akan terhad sekiranya berlaku kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian Kami.

Semua gambar termasuk model yang terdapat di Laman Web hanya untuk tujuan ilustrasi. Kemasukan mana-mana model di Laman Web tidak menunjukkan orientasi seksual mereka.

Undang-undang dan Bidang Kuasa

Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Inggeris. Anda juga bersetuju, tertakluk kepada klausa berikut, untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Inggeris mengenai tuntutan atau perkara yang timbul di bawah terma dan syarat ini.

Untuk kepentingan eksklusif kami, Kami berhak untuk mengadili perkara tersebut di mahkamah negara tempat anda tinggal.

Terma dan syarat ini adalah kesepakatan yang lengkap dan menyeluruh antara para pihak dan menggantikan sebarang syarat atau perjanjian sebelumnya, sama ada bertulis atau lisan.

Sekiranya mana-mana terma dan syarat ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa, kesahihan peruntukan itu tidak akan mempengaruhi kesahihan baki peruntukan Perjanjian ini, yang akan terus berkuat kuasa dan berkuat kuasa.

Kegagalan mana-mana pihak untuk menggunakan hak atau penambahbaikan di bawah Perjanjian ini tidak merupakan pengabaian hak atau pemulihan tersebut.

OUT4YOU Bhd

Alamat Berdaftar: Out4You Ltd, Sovereign House, Church Street, Brighton, BN1 1UJ, United Kingdom

Alamat emel - info@travelgay.com

Terma Penggunaan kali terakhir dikemas kini pada 14 Ogos 2023.

Adakah kita mempunyai sesuatu yang salah?

Adakah kita kehilangan tempat baharu atau perniagaan telah ditutup? Atau ada sesuatu yang berubah dan kami masih belum mengemas kini halaman kami? Sila gunakan borang ini untuk memberitahu kami. Kami sangat menghargai maklum balas anda.

Buku A Travel Gay Hotel yang Diluluskan