Vermont Gay

Vermont Gay

Vermont ialah sebuah negeri di New England. Ibu kotanya ialah Montepellier tetapi anda akan dapati banyak pekan kecil yang menawan berselerak di seluruh bukit berdaunnya

Vermont

Info Vermont

Aktiviti homoseksual
undang-undang
Jun 26, 2003
Perkahwinan sejenis
undang-undang
Jun 26, 2015
Diskriminasi LGBT
berbeza-beza
Jun 26, 2015
sebaya umurnya persetujuan
sama